1. Polska 84 loty
2. Portugalia 20 lotów
3. Hiszpania 14 lotów
4. Włochy 8 lotów
5. Belgia 6 lotów
6. Dania 6 lotów
7. Wielka Brytania 6 lotów
8. Bułgaria 4 loty
9. Chorwacja 4 loty
10. Norwegia 4 loty
11. Niemcy 3 loty
12. Austria 2 loty
13. Estonia 2 loty
14. Grecja 2 loty
15. Gruzja 2 loty
16. Izrael 2 loty
17. Litwa 2 loty
18. Szwecja 2 loty
19. Słowacja 2 loty
20. Tunezja 2 loty
21. Ukraina 2 loty
22. Węgry 2 loty
23. Czarnogóra 1 lot
24. Serbia 1 lot
25. Łotwa 1 lot